FAALİYETLER

GÜNCEL KİRA KONTRATI

<<<<<LİNK>>>>>

Elektrik hizmeti Dudullu OSB tarafından sağlanmaktadır.
abonelik işlemleri için,
evraklardaki bilgilerin eksiksiz doldurulması,
kaşe ve imza sonrasında scan edilerek

info@imes.org 

adresine göndermeniz gerekmektedir.
elektrik aboneliği başvuru evraklarını linki tıklayarak indirebilirsiniz.

<<<LİNK>>>

Elektrik hizmeti Dudullu OSB tarafından sağlanmaktadır.
Elektrik aboneliğinin sona erdirme işlemleri için,
bilgilerin eksiksiz doldurulması,
kaşe ve imza sonrasında scan edilerek

info@imes.org
adresine mail atılması gerekmektedir.
elektrik aboneliğini kapatma evraklarını linki tıklayarak indirebilirsiniz.

<<<<<LİNK>>>>>

İş yerinizin ön cephesine yapmayı planladığınız sundurma
Dudullu OSB ruhsat birimince onaylanmaktadır.
sundurma yapma başvurusu için,
taahhütnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
Tip proje iki nüsha çıktı alınıp kaşe ve imza atılacak
mülk sahibi muvafakatnamesi de ilgili mülk sahibince imzalanıp İMES Yönetim Merkezinden alınacak başvuru yazısı ile birlikte Dudullu OSB Bölge Müdürlüğü'ne

elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Sundurma Başvurusu Evraklarını Linki Tıklayarak İndirebilirsiniz.

<<<<<LİNK>>>>>

İş yerinizin ön cephesine yapmayı planladığınız kompresör odası
Dudullu OSB ruhsat birimince onaylanmaktadır.
Kompresör odası yapma başvurusu için,
taahhütnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
Tip proje iki nüsha çıktı alınıp kaşe ve imza atılacak
mülk sahibi muvafakatnameside ilgili mülk sahibince imzalanıp İMES Yönetim Merkezinden alınacak başvuru yazısı ile birlikte Dudullu OSB Bölge Müdürlüğü'ne

elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Basınçlı kap tip projesi” başvurusu yapan işyerleri; uygulanacak tip projenin, yerini ve hangi ölçülerde olacağını belirten bir vaziyet planı çizerek diğer evraklar arasına eklemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde evrak eksikliği sebebi ile başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kompresör odası için başvurusu evraklarını linki tıklayarak indirebilirsiniz.

<<<<<LİNK>>>>>

Gayri sıhhi müessese (G.S.M.) iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı
Dudullu OSB ruhsat birimince verilmektedir.
GSM Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Belge Ve Evrak Listelerine
Aşağıdaki Linki Tıklayarak Sahip Olabilirsiniz.
GSM Ruhsat Başvuru Evraklarınızı DUDULLU OSB ruhsat birimine
elden teslim etmeniz gerekmektedir.
GSM ruhsat evrak listesini linki tıklayarak indirebilirsiniz.

<<<<<LİNK>>>>>

İş yeriniz için  yapmayı planladığınız Tadilat
Dudullu OSB ruhsat birimince onaylanmaktadır.
Tadilat yapma başvurusu için,

Tadilat dilekçesi, Resim, Proje ve Mülk sahibi muvafakatnamesi gerekmektedir.

Mülk sahibi muvafakatnamesi de ilgili mülk sahibince imzalanıp İMES Yönetim Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde evrak eksikliği sebebi ile başvuruları kabul edilmeyecektir.

<<<<<LİNK>>>>>