Birimler

Genel Müdür: Burak İskender
İMES Sanayi Sitesi Genel Müdürü

Sorumlu Olduğu Birimler;

Genel Müdürlük Yönetim Kurulu'na bağlı ve ISO 9001:2015 Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisine bağlı olan birimler;

 • Bakım Onarım Birim Başkanlığı
 • Muhasebe Birim Başkanlığı
 • İşletme Geliştirme Birim Başkanlığı
 • Güvenlik Amirliği
 • Özel Kalemlik
 • İdari İşler
 • Kalite Yönetim Müdürü

Görev ve yetkileri;

 • Birim Başkanları tarafından yapılan faaliyetleri denetlemek,
 • İSKİ, İSFALT, İGDAŞ ya da Mahalli İdarelere bağlı diğer Belediye İktisadi Kuruluşlar ile Yönetim arasındaki işlemleri Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütmek,
 • Yönetimin satın alma taleplerini değerlendirmek,
 • Planlı yapılan çevre düzenleme planlarını onaylamak, yürütmek ve etkinliğini denetlemek,
 • Yönetim Kurulu toplantılarına istişare amaçlı olarak katılmak ve Yönetimin kararları doğrultusunda işlerle ilgili Genel Faaliyet Raporlarını takdim etmek

Birim Sorumlusu: Hasan AKTAŞ
Telefon: 0 216 364 33 47 / 116
E-Posta: haktas@imes.org

İşletme Geliştirme Birim Başkanlığı Genel Müdürlüğe bağlı ve ISO 9001 Kalite Standartlarına uygun olarak

çalışmalarını sürdürmektedir. Görev ve yetkileri;

* İMES Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan firmaların üretimleri ile ilgili gerekli bilgilerin sağlanması,

* Yurt içinde ve Yurt dışında oluşan iş hareketlerinin İMES Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan sanayicilere  ulaştırılması,

* Teknik konularda sanayicilerin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi,

* Yönetim Kurulunun talep etmiş olduğu teknik konularda araştırma yapıp rapor hazırlaması,

* Yeni pazarların araştırılması,

Birim Sorumlusu: Yasin TEMİZ
Telefon: 0 216 364 33 47 / 122
E-Posta:   yasin.temiz@imes.org

Muhasebe Birim Başkanlığı Mali Müşavirlik ve Genel Müdürlüğe bağlı ve ISO 9001 Kalite Standartlarına

uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Görev ve yetkileri;

* Sigorta ile ilgili her türlü işlemin onaylanması,

* Bankalar ile ilgili her türlü işlemin son haline dönüştürülmesi,

* İMES Yönetim organizasyonu için gerekli olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasının onayı,

* Fatura basılması ile ilgili işlerin onayı,

* Departman içinde görev dağıtımı ve haftalık ödeme planının belirlenmesi,

* Kasada günlük olan bütün işlemlerin kontrolü,

* Her türlü muhasebe hareketlerini kontrol etmek,

* Aylık geçici mizan ile kesin mizan hazırlamak,

* Bilanço ve kar-zarar hesapları ile mali tabloları hazırlamak,

* Yönetimin yıllık Bütçesinin hazırlanmasında Mali Müşavirle koordineli olarak çalışmak,

* Ücret bordrolarını mevzuata uygun olarak hazırlamak,

* Aylık ve yıllık beyannameleri hazırlamak,

* Cari hesapların kontrolünü yapmak,

* Vergi veya Sigorta Kurumları tarafından gerçekleşecek her türlü dış denetimlere karşı İMES Yönetim

Organizasyonunu her an hazır bulundurmak.

Birim Sorumlusu: Hakan BABACAN
Telefon: 0 216 364 33 47 / 119 | 0530 699 01 25

E-Posta: hakan.babacan@imes.org

Bakım Onarım Birim Başkanlığı Genel Müdür'lüğe bağlı ve ISO 9001 Kalite
Standartlarına uygun olarak

çalışmalarını sürdürmektedir. Görev ve yetkileri;

* Site içindeki Yönetimin kontrolündeki ortak alanların bakımı, temizliği, çevre
düzenlemesi ve ıslahı çalışmalarının planlarını yapmak ve bu planları yürütmek,

* Yönetimin işe ihtiyaçlarını ve inşaat ihtiyaçlarını belirlemek ve tedarik
etmek,

* Arıtma sisteminin işletilmesi ve dış kanalizasyon sisteminin çalışır şekilde
tutulması için gerekli olan bakımları gerçekleştirmek,

* Yol ve çevre düzenlemesini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

* Site içindeki bina dışı su tesisatının kontrol ederek bakımı ve onarımı
gerçekleştirmek,

* İnşaat birimi ile ilgili satın alma prosedürünün denetlenmesi,

* Yönetime ait makine ve ekipmanların bakım onarım muhafaza işlemlerini yapmak,

* Kendisine bağlı olan personeller için görev tayinini yapmak yönlendirmek,

* Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelikleri belirleyerek hizmetlerin
karşılanmasında sürat kazandırmak,

* Birime ait araçların bakım ve kontrolünü yapan personelin takibi,