Hakkımızda
Tarihçe

 

Tarihçe

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, ülkemizde üretime yönelik sanayi tesisi adına çok az sayıda işletme bulunuyordu. Tamirat işleri ile uğraşanlar da gayri müslim vatandaşlarımızdı. Bu vatandaşlarımız Tornacı, Frezeci, Dökmeci, Modelci gibi meslek dallarında çok küçük ölçekte sanayi ve tamirat işlerine sahiptiler. Bu işyerleri tersanelere yakın olması bakımından Haliç'in iki yakasında bulunuyordu.

Zamanla Anadolu'dan göç ederek İstanbul'a gelen bir çok insanımız bu gayri müslim vatandaşlarımızın işyerlerinde çırak olarak çalışmaya başladılar ve bazıları belirttiğimiz meslek dallarında, başarılı olarak kendi işyerlerini kurmaya başladılar. Yavaş yavaş kendi işyerlerinin sahipleri olan bu müteşebbislerimizin iş yerleri; eski han odaları, eski ahşap evlerin altında meydana getirilmeye çalışılan dükkanlar veya merdiven altı tabir edilen sanayi üretimine uygun olmayan gayri sıhhi alanlardı.
Ülkemiz 1960 yılından itibaren planlı kalkınma dönemine geçilmesi ile, Sanayi Bakanlığı tarafından, günümüz tabiri ile "KOBİ"leri destekleme kararı alınmıştır. Bu desteklerin en önemlisi de, günün şartlarına uygun, modern ve sıhhi işyerlerine sahip olunması için sanayi sitelerine kredi verilmesi şeklinde olmuştur.
Bu teşvikten yararlanan ve çoğunluğu Perşembe Pazarı, Kasımpaşa, Balat, Topçular vb. semtlerde faaliyet gösteren, ufak ölçekte sanayi imalatı ile iştigal eden müteşebbisler; uygun nitelikli işyerlerine sahip olabilmek amacı ile 1971 yılında, İMES Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurmuşlardır. Dudullu semtinde, bedeli Arsa ofisine ödenmek kaydı ile 650.000 m² arazi satın alınarak, 1976 yılında Sanayi Sitesi'nin temeli atılmıştır.

1986 yılında açılan Sitemizin, inşaası on yıl gibi uzun bir zaman almıştır. Sitemizde 900 adet Sanayi İşletmesi, 150 adet Sosyal Tesis, banka şubeleri, KOSGEB İmes Şubesi, Çıraklık Okulu, Kantar, Arıtma Tesisi, Spor Kulübü, 5000 kişilik Cami, Sağlık Dispanseri gibi sosyal hizmet birimleri bulunmaktadır.

Sitemizdeki 1030 İşletmenin yer aldığı kapalı alan yaklaşık olarak 240.000 m² olup 650.000 m² alandan geriye kalan bölüm yollar ve yeşil alanlara aittir.

İMES'te ağırlıklı olarak; özel makine imal edenler, otomotiv yan sanayi olarak çalışanlar, metal dökümcüler, beyaz eşya yan sanayiciler bulunmaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtilen ana meslek kollarında faaliyet gösteren firmalara mal ve hizmet tedarikçisi olarak çalışan pek çok firma bulunmaktadır.

Bu günlerde, pek çok yeni sektörden firma da sitemizde yer alabilmektedir.