Sıfır Atık Projesi

İMES Sanayi Sitesi olarak; Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreye verdiğimiz önem ve çevreyi kirleten atıkların kontrol altına alınması hususunda geri dönüşebilir atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlamak ve geri dönüşüme kazandırmak için daha duyarlı bir şekilde hareket etmemiz gerekmektedir.

Atıklarınızın daha düzenli şekilde toplanması, ekonomiye tekrardan kazandırılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için;

İş yerlerinizin faaliyeti kapsamında oluşan tehlikeli veya tehlikesiz atık gruplarınız için öncelikle Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS Giriş (cevre.gov.tr) ) firmanızın kaydını gerçekleştirmeli, firmanız bünyesinde atık yönetim sistemi oluşturmalı ve  atık gruplarınıza göre lisanslı yetkili firmalar ile irtibata geçerek sözleşme yapmalısınız.

Atıklarınızı bertaraf eden kurumların mutlaka lisanslarını kontrol edilmelisiniz.

Kontrollü atık sistemi ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize edilmesi, atıkların geri kazanımını sağlayarak çevreye olan duyarlılığımızı bir adım daha ileri taşıyabiliriz.

Entegre Çevre Sistemine firmaların kayıt olması yasal bir zorunluluktur.

İş yerlerinizin faaliyeti kapsamında oluşan tehlikeli veya tehlikesiz atık gruplarınız için Entegre Çevre Bilgi Sistemine  firmanızın kaydının gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Giriş: https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris

Entegre Çevre Bilgi Sistemine Kayıt Akışı:https://ecbs.cevre.gov.tr/Videos/ECBS-Kullanim-Kilavuzu.pdf

TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA ALANI

İş yerlerinizde biriktirdiğiniz tehlikesiz atık grubuna giren kağıt, plastik ve cam gibi atıklarınız için;

504. Sokak otopark alanı, 1. Sosyal tesisler alanı ve İMES Yönetim Binası karşısında yer alan atık konteynerlerine atıklarınızı atabilirsiniz.

İş yerlerinizde biriktirdiğiniz tehlikesiz atık grubuna giren kağıt, plastik ve cam gibi atıklarınız için;

Sitemizde birçok noktada yer alan geçici depolama alanlarındaki geri dönüşüm konteynerlerine bu tür atıklarınızı atabilir  (504. Sokak otopark alanı, 1. Sosyal tesisler alanı ) ya da kendi bünyenizde oluşturduğunuz atık yönetim sistemi ile konteynerlerinizde biriken atıklarınız için Ümraniye Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 0 216 443 56 00) firmalar ile irtibata geçerek düzenli olarak toplanmasını sağlayabilirsiniz.

“Evsel Atık” olarak adlandırdığımız yiyecek, içecek gibi kullanımdan düşmüş ve çöp durumuna gelmiş materyallerin geri dönüştürülebilir ve endüstriyel atıklarından ayrı toplanması ve evsel atık konteynerlerine atılması gerekmektedir.

Kullanılmış Gıdasal yağ, Makine yağı, bor yağı, toz boya atığı, Mühendislik plastiklerinden çıkan talaş ve moloz atıkları ile kauçuk, bakalit, asit vb. kimyasal gibi üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü endüstriyel atıklarınızı kesinlikle çöp konteynerlerine atmamalı ve kanalizasyona dökmemelisiniz.

Bu tür atıklarınız için firma bünyesinde atık yönetim sistemi oluşturarak, atıklarınızı lisanslı yetkili firmalara teslim etmeli ve bertarafını sağlamalısınız.

Geri dönüşebilir atıkların ayrı ayrı toplanmasını sağlamak ve geri dönüşüme kazandırmak için daha duyarlı olmalıyız.

Kullandıktan sonra bitmiş ve atık durumuna gelmiş pillerinizi ve aküleriniz için;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin ve akülerin toplanması, taşınması ve bertarafı için yetkilendirilmiş olan

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 0212 438 08 25 , Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayiciler Derneği (AKÜDER) 0212 482 23 40, AKÜDER web  sayfasında yer alan akü teslim noktaları ve Tüm Akü İthalatçıları (TÜMAKÜDER) ve Üreticileri Derneği 0216 456 67 77 – 78 firmalar ile irtibata geçerek sözleşme yapabilir, atıklarınızın düzenli olarak bertaraf edilmesini sağlayabilirsiniz.

Lütfen atık durumuna gelmiş pillerinizi ve akülerinizi evsel atık konteynerlerine atmayınız.

Tehlikeli atık gruplarından olan bor yağlarınızın bertarafı veya geri kazanımı konusunda lisanslı ve yetkili firma olan Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm A.Ş. (0 216 394 80 68) firması ile iletişim sağlanmanız ve aşağıda yer alan bilgileri gamze.gumrah@tuzlageridonusum.com email adresine göndermeniz durumunda, firma sizinle iletişime geçecek ve sözleşme sonrası atık bor yağlarınızı adresinizden alınacaktır.

Firma Adı:
Yetkili Adı Soyadı:
Adres:
İletişim:
Email:

Mevcut Bor Yağı Miktarı (Atık Durumunda Olan):

 

Atık gruplarınıza göre lisanslı yetkili firmalar ile irtibata geçerek sözleşme yapmalı ve Atıklarınızı bertaraf eden kurumların mutlaka lisanslarını kontrol etmelisiniz.

En önemli atık türlerinden biri olan bitkisel atık yağlar;

Özellikle kızartma sonrasında oluşan bitkisel  atık yağların evlerde diğer atıklardan ayrı toplanmayarak, olumsuz çevresel etkilerin oluşmasına sebep olmaktadır.

Çevreye ve direkt ya da dolaylı şekilde insan sağlığına zarar veren bu atıkların uygun bir şekilde toplanması için

Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Tic. AŞ 0216 394 33 16 – 0530 498 62 26 ve Ümraniye Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 0 216 443 56 00)

firmaları ile irtibata geçerek sözleşme yapabilir, atıklarınızın düzenli olarak bertaraf edilmesini sağlayabilirsiniz.

Denizlere karışabilen her 1 litre atık yağın yaklaşık olarak bir milyon litre temiz suyu kirletebildiğini unutmamalıyız.

Çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor yağların;

Doğru koşullarda kayıt altına alınarak toplanmasını ve uygun koşullarda bertaraf edilmesini sağlamakta olan yetkili ve lisanslı firma olan PETDER Petrol Sanayi Derneği 0 212 221 04 40 firması ile iletişime geçerek, motor yağlarınızın alınmasını sağlayabilirsiniz.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin taşınması, geçici depolanması, geri kazanımı ve bertarafı için;

Yetkilendirilmiş kuruluş olan LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) 0 216 445 74 90 , Ümraniye Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 0 216 443 56 00) ya da toplama yükleme işlerini yürüten bölge firmaları (https://www.lasder.org.tr/yuklenici-firmalar/)  ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Atık durumunda olan Elektrikli ve Elektronik Eşya kapsamında piyasaya sürülen Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları, Büyük Beyaz Eşyalar, Otomatlar ve Televizyon ve Monitörler vb. eşyaların toplanması ile ilgili;

ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İkt. İşl.) 0 216 693 16 22-28 ya da Ümraniye Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 0 216 443 56 00)  firmaları ile iletişim sağlayabilirsiniz.

İş yerlerinizin faaliyeti kapsamında oluşan atık gruplarınıza göre diğer lisanslı yetkili firmalar ile irtibat için aşağıda yer alan linkleri ziyaret edebilirsiniz.

Lisanslı Atık Taşıma Firmaları : https://cygm.csb.gov.tr/yetkilendirmeler-ve-lisanslar-i-534

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar: https://cygm.csb.gov.tr/yetkilendirmeler-ve-lisanslar-i-534