İSTANBUL MAKİNE VE OTOMASYON

İSTANBUL MAKİNE VE OTOMASYON

Posted 5 ay ago

216 526 65 00

İmes’te yer alan firmamız için aşağıdaki iş tanımlarından sorumlu yardımcı depo personeli alınacaktır.

Çalışma saatleri 07:30- 17:00 hafta içi

  1. Deponun düzeni
  2. Showroom ve showroomdaki makinelerin temizliği
  3. Şirketin çevresinin bakımı
  4. Depoya gelen makinaların tam ve hasarsız teslim almak
  5. Vinç firmalarının indirdiği makinelerde refakat etmek
  6. Depoda yüklenilen makine’nın kontrollü sevkiyatını yapmak
  7. Malzemeleri hazırlamak veya teslim etmek(kargo,ürün vb)
  8. Depodaki demirbaşların bakımları için gelen ekiplere refakat etmek

Online Başvuru