About Project:

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin, birincisini 26.09.2020 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikincisini 03.10.2020 tarihinde yapmayı planladığımız İMES Genel Kurulu Korona Virüs Salgını tedbirleri kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın kararı gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ilgi(a) Genelgede ifade edilen doğrultuda ve özetle;

"Sağlık Bakanlığı'nın 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması" kararını almıştır.

İlgi(a) Genelge ve ilgi(b) İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 96 nolu kararı gereğince,  02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar(yeni bir talimat geldiğinde ayrıca duyurulacaktır.)

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

 

İMES Sanayi Sitesi
İşletme Kooperatifi
Yönetim Kurulu

Call Now ButtonAra