Sayın Sanayicimiz,

Dudullu OSB sınırları içerisinde sanayi sicil belgesine sahip olan firmalarımız Dudullu OSB Müdürlüğüne yapılacak başvuru ile elektrik tüketim bedeli üzerinden alınan TRT Payı Bedelinden muaf olacaktır.

Saygılarımla

İMES Sanayi Sitesi
İşletme Kooperatifi